Dr. V i njegov tim stručnjaka nastoje da odgovore na sva vaša pitanja što je brže moguće, ali ne možemo garantovati određeni vremenski okvir za odgovor. U prosjeku, na većinu upita odgovara se prilagođenim savjetima u roku od nedelju dana, ali to zavisi od dostupnosti tima.

Iako su svi naši odgovori direktni od našeg stručnog tima, trebali bi se koristiti u obrazovne svrhe i ne bi se trebali tumačiti kao medicinski savjet. Informacije koje pruža DermSilk ne treba koristiti za postavljanje medicinske dijagnoze niti su namijenjene kao preporuka za liječenje ili upravljanje bilo kojim zdravstvenim stanjem; samo Vaš lični ljekar može dati ovakvu vrstu savjeta, tako da nijedna informacija koju dobijete ne smije se koristiti umjesto konsultacija ili dijagnoze Vašeg liječnika ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Posavjetujte se sa svojim ljekarom ako mislite da imate zdravstveno stanje.

Podnošenjem vašeg pitanja zadržavamo pravo da pitanje i odgovor objavimo na bilo kojem kanalu mreže DermSilk. Svi lični i privatni podaci biće izostavljeni iz ovih objavljenih dokumenata.